GRAURii publică "lista ruşinii" şi cer să fie destituiţi de îndată rectorii şi decanii plagiatori

Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR), şi-a asumat, în ultimii ani, rolul de "poliţie a plagiatelor". Din nefericire, membrii GRAUR au tot mai mult de lucru, ei scoţând la iveală plagiat după plagiat, rectori şi decani de universităţi de prestigiu fiind, de fapt, plagiatori cu diplome.


Membrii asociaţiei susţin că şcoala trăieşte prin renumele dobândit prin muncă dascălilor şi a studenţilor ei şi că în acest moment renumele şcolilor superioare româneşti este erodat în fiecare zi de plagiat, ca formă gravă a încălcării integrităţii academice. În România, plagiatul a atins cote greu de imaginat într‐o lume a secolului XXI.

"Sunt afectate şcoala, tineretul, economia şi viitorul României. În urma alegerilor din instituţiile universitare am constatat că prin abuz, alegerile nu au ţinut seama în nici un fel de modul în care mulţi candidaţi s‐au dovedit autori de lucrări plagiate.
Prin ignorarea completă a faptului că universităţile sunt ale statutului, că finanţarea lor este publică şi că autonomia universitară nu înseamnă în niciun fel dispreţul faţă de lege şi valorile societăţii, personalul acestor instituţii au procedat la alegerea unor persoane care au încălcat în mod grav etică universitară, principiile de baza ale integrităţii.

Se dovedeşte în acest fel că universităţile renunţă, în mod explicit, la sarcina lor de a educa tineretul spre folosul acestei ţări şi că‐şi caută alte scopuri pe care poporul român nu le doreşte şi nu le‐a încredinţat. Faţă de această situaţie deosebit de gravă, care se continuă în mod inadmisibil cu informaţii credibile cu privire la existenţa unor reţele de corupţie la nivel înalt formate din demnitari care fac tot ce este posibil, dar absolut ilegal şi imoral să falsifice informaţii, să dezvolte legi, reguli şi organe menite să protejeze pe plagiatori, asociaţia noastră a decis să ceară ministrului educaţiei, premierului şi preşedintelui României să intervină energic şi să facă acele corecţii care se impun că statul român să rămână unul civilizat.

Esenţa corecţiilor solicitate este destituirea imediată a tuturor autorilor de plagiate din funcţiile alese, executive şi/sau reprezentative ale universităţilor.
Alături de această intervenţie imediată, mai solicităm publicitatea pe site‐ul Ministerului Educaţiei cu privire la actele de destituire pentru motive care privesc încălcarea integrităţii şi mai ales prin folosirea plagiatului că mijloc de afirmare personală.
Dorim că măsurile propuse de noi să corecteze dar şi să fie un exemplu pentru cei care consideră plagiatul şi încălcarea integrităţii că fiind căile „scurte” prin care muncă poate fi evitată şi banul public poate fi dirijat spre buzunarele proprii", scriu membrii asociaţiei într-un comunicat.

Aceştia au înaintat către ministrul educaţiei, către primul ministru şi către Preşedinte o "Solicitare demitere plagiatori în funcţii de conducere din universităţi".

Solicitare care conţine şi o lista a ruşinii, cu numele mai multor iluştri deţinători de titluri. Obţinute pe muncă altora şi abilitatea lor de a apasă ctrl+c, ctrl+v.

"Va solicităm prin prezenţa intervenţia în legătură cu situaţia creată prin ignorarea legii şi a principiilor de integritate, prin transformarea universităţilor statului român în sindicate care stimulează corupţia.
Va solicităm să interveniţi în legătură cu manieră în care persoanele de mai jos au ajuns în funcţii de execuţie din conducerea universităţilor sau în funcţii în care conduc organe de decizie şi pentru care s‐a dovedit calitatea de autor de opere publicate plagiate după cum urmează:

1.Acad.Ioanel Sinescu (Rector, Universitatea de Medicină şi farmacie ”Carol Davila” Bucureşti);
2.Prof.dr.Beuran Mircea (Preşedinte Senat, Universitatea de Medicină şi farmacie ”Carol Davila” Bucureşti);
3.Prof.Dr.Mircea Beuran (Director, Spitalul Clinic de Urgenţă, Bucureşti);
4.Prof.Dr.Carmen Postolache (Decan, Universitatea Bucureşti);
5.Prof.Dr.Ştefan Antohe (Decan, Universitatea Bucureşti);
6.Prof.univ.dr.Nicolae Istudor (Academia de Studii Economice, Bucureşti)
7.Prof.univ.dr.Leonard Azamfirei (Rector, Universitatea de Medicină şi Farmacie,Tg.Mureş);
8.Prof.dr.Copotoiu Constantin (Membru Senat, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Tg.Mureş);
9.Prof.univ.dr.ec.Ramona Lile (Rector, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad);
10.Prof.univ.dr.ing.Carol Schnakovszky (Rector, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău);
11.Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c.Valentin Nedeff (Preşedinte Senat, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău);
12.Conf.univ.dr.Cristina Cîrtiţa‐Buzoianu (Prorector, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău);
13. Prof.univ.dr.ing.Luminiţa‐Georgeta Popescu (Rector, Universitatea “Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu);
14. Prof.univ.Cristinel Racoceanu (Decan, Universitatea “Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu);
15. Prof.dr.ing.Gheorghe Nagit (Decan, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi);
16. Prof.dr.ing.Nicolae Burnete (Preşedinte al Senatului, membru invitat al Consiliului de Administraţie al Universităţii Tehnice,
Cluj‐Napoca).

 

 

Adauga comentariu