Cât costă concesionarea unui loc de veci în cel mai nou cimitir din Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca a recepționat lucrările la cel mai nou cimitir din municipiu, situat în Someșeni pe strada Moș Ion Roată. Consiliul Local urmează să stabilească taxele care vizează concesiunile și serviciile funerare.

Taxele stabilite prin proiectul de hotărâre sunt:

  • taxă loc de înhumare compusă din: taxă concesiune 100 lei/mp/20 de ani x suprafață loc de veci +590 lei (cost soclu pentru monument funerar). 
  • taxă nișă columbar compusă din: 100 lei/mp/20 de ani x suprafață columbar 0,23/mp/2  + 665 lei (cost nișă de columbar pentru urnă).

Pentru fundamentarea componentei cost soclu pentru monument funerar și soclu pentru monument funerar s-a avut în vedere costurile pentru construcția acestora, raportate la o perioadă de amortizate de 36 de ani. În ceea ce privește taxa de concesiune s-a păstrat aceeași valoare a taxei aflată în vigoare pentru celelalte cimitire din municipiu”, se arată în proiectul de hotărâre.

Concesionarea locurilor de înhumare se face la deces, dacă aparţinătorii decedatului/decedatul au domiciliul legal în municipiul Cluj-Napoca.

Unei familii se poate atribui un singur loc de înhumare. Prin familie, în sensul prezentului articol se înţelege soţul, soţia şi copiii minori. Atribuirea mai multor locuri de înhumare unei familii, cu încălcarea prevederilor art. 21, este nulă de drept.

Locurile de înhumare se pot concesiona pe o durată de 20 (douăzeci) de ani, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, pe baza unei cereri aprobate de către Serviciul administraţia cimitirelor, cu plata integrală şi anticipată a taxei de concesiune. Termenul contractului de concesiune poate fi prelungit prin acordul părţilor.

Noul cimitir-parc din municipiul Cluj-Napoca, situat în Someșeni, pe strada Moș Ion Roată f.n., este amenajat pe o suprafață de peste 20 hectare și cuprinde 5.553 morminte, 1856 urne columbar și o capelă.

De asemenea, a fost construită o capelă pe următoarele nivele - demisol, parter și etaj. Aceasta prezintă facilități precum: sală principală de ceremonii, cameră rece, grupuri sanitare și oficii, 2 vestiare, 2 birouri, sală de mese cu oficiu, dar și grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, situat la demisol.

Valoarea totală a contractului este de 50.919.836,82 lei fără TVA.

 

Adauga comentariu