1 MILION LEI pentru modernizarea sălii de ședințe a Consiliului Județean Cluj

Consiliul Județean va moderniza sala de ședințe prin dotarea acesteia cu următoarele echipamente: instalație de sonorizare, un sistem de discuții (conferință), un sistem de proiecție, un sistem de vot, un sistem de afișare a rezultatelor în timp util și un sistem de vot secret. Valoarea totală a investiției este de 950 mii lei.

Pentru cumpărarea echipamentelor a fost lansată o licitație. Termenul limită de depunere a ofertelor este 18 noiembrie. În caietul de sarcini este precizat faptul că „trebuie luat în considerare faptul că sala de ședințe nu a mai fost modernizată tehnologic de aproximativ 10 ani, astfel lipsind multe dotări absolut necesare în desfășurarea activității în bune condiții a instituției”.

Conform documentului citat, achiziționarea sistemului pentru reorganizarea tehnologică a sălii de ședință a fost determinată de necesitatea automatizării proceselor de vot și de modernizarea sistemului video din instituție. De asemenea, pentru toate ședințele, dezbaterile publice, cele ale consilierilor județeni sau cele educaționale, desfășurarea ședințelor în condiții optime într-o sală special amenajată pentru acest scop. Sala de conferințe sau de meeting trebuie dotată cu echipamente multimedia care să facă ședințele și întâlnirile eficiente și la standardele impuse de contextele actuale.

Produsele achiziționate vor asigura creșterea suportului logistic pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de serviciu, astfel ridicându-se la nivelul așteptărilor tehnologice din zilele noastre.

„Atât pachetele de programe software cât și echipamentele hardware care susțin (asigură) desfășurarea procedurilor de vot și înregistrarea rezultatelor potrivit regulamentelor de desfășurare a ședințelor, trebuie să permită actualizarea rapidă a datelor referitoare la rezultatele votului. Dispunerea voturilor în sală este prezentată, în cazul votului nominal, în timp real, prin subsistemul de afișaj general al sălii”, scrie în caietul de sarcini.


 

Adauga comentariu